Zbigniew Rybczynski talks about Yoko and John

CAPTURE IMAGINE VID BY ZBIGNIEWRYBCZYNSKIZbigniew Rybczynski filmed Yoko’s mad mad video clip for Hell In Paradise.

Here he is talking about his working relatationship with Yoko.

Original text in Polish, followed by googletranslation.

Full article found :
http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35018,15900721,Zdobywca_Oscara__Kino_3D_nie_ma_przyszlosci.html

Każdy kolejny film Zbigniewa Rybczyńskiego był technologicznym przełomem. – Filmy 3D są stanem pośrednim w rozwoju kinematografii. Przyszłość mają projekcje bezpośrednio na oko – twierdzi artysta. Jego wystawę pokazuje teraz Galeria Bielska BWA. Rozmowa ze Zbigniewem Rybczyńskim.
Łukasz Kałębasiak: “Tango” otworzyło panu drzwi do przemysłu filmowego w Stanach Zjednoczonych. Tam jako pierwszy filmowiec dostał pan do ręki sprzęt wysokiej rozdzielczości, czyli HD. To prawda, że film do piosenki “Imagine” Johna Lennona był tylko wprawką?

Zbigniew Rybczyński: Któregoś dnia zwrócił się do mnie producent Barry Ribo, który sprowadził właśnie do Stanów sprzęt wideo wysokiej rozdzielczości. Zapytał, czy nie chciałbym zrobić jakiegoś testu. Oczywiście, że chciałbym! A ponieważ znałem Yoko Ono, bo robiłem dla niej wcześniej wideo, zadzwoniłem i zapytałem, czy nie dałaby mi jakiejś muzyki Johna do wykorzystania w filmie? Kusiłem ją tym, że to najnowsza, japońska technologia Bałem się trochę, że się obrazi, bo proszę ją o piosenki Lennona, a przecież sama też nagrywała. Yoko od razu zaproponowała mi jednak “Imagine”. Nie śmiałem nawet o tym myśleć. To była święta piosenka Lennona.

/


http://truba.com/video/74999/

Awards
1987 – Rio de Janeiro – Special Prize
1987 – Cannes, “Silver Lion” – Best Clip

Each new movie Zbigniew Rybczynski was a technological breakthrough . – 3D movies are an intermediate state in the development of cinema. Future projections are directly on the eye – says the artist . His exhibition shows now Bielsko BWA Gallery . Interview with Zbigniew Rybczyńskim .
Luke Kałębasiak : “Tango” you opened the door to the film industry in the United States . There was the first filmmaker to hand you get high definition equipment , or HD . It is true that video for the song ” Imagine” by John Lennon was the only exercise ?

Zbigniew Rybczynski : One day I turned to my producer Barry Ribo , who was brought to the United States high-definition video equipment . He asked if I would do a test. Of course I would ! And because I knew Yoko Ono , because I’ve done for her earlier video , I called and asked if I could not be any music of John to use in the film? Tempt her that be the latest Japanese technology was scared a little, that is offended , because ask her a song Lennon , and yet she also recorded . Yoko immediately offered me , however, ” Imagine” . I did not dare even think about it. It was a sacred song Lennon .

HERE IS HELL IN PARADISE
http://www.youtube.com/watch?v=sSQOTrJ0EJ4‎

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s